U neposrednoj blizini Prnjavora prema Banji Kulaši nalazi se nadaleko poznata ergela lipicanera “Vučijak”. Ergela sa dugogodišnjom tradicijom jedan je od zaštitnih znakova Prnjavora i posjeduje 6 linija rasplodnih konja sorte lipicanera (Conversano, Favory, Neapolitano, Maestoso, Pluto i Siglavy) od 10 koliko ih je poznato u svijetu.

Osnovana je aprila 1946.godine, dekretom Ministarstva odbrane. Formirana “za potrebe narodne vojske”, ime je dobila po obližnjem uzvišenju Vučijak. Danas u njoj egzistira 110 čistokrvnih lipicanera, uz posebnost postojanja više rasplodnih linija I rodova što garantuje veliki genetski potencijal ove prestižne rase konja.