Posted on

Дана 22.07.2024. године с почетком у 10 чаасова одржаће се продаја липицанских коња ЈУ Ергела „Вучијак“ Прњавор.

Предмети продаје су:

  1. 719 Pluto Sutjeska XXXII, сивац, 2017. година, почетна цијена 3.000,00 КМ;
  2. 495 Siglaviy Bonadea XIII-1, сивац, 2018. година, почетна цијена 3.900,00 КМ;
  3. 730 Favory Jala XXVIII, сивац, 2019. година, почетна цијена 3.500,00 КМ;
  4. 767 Favory Ukrina XLIX, вранац, 2024. година, почетна цијена 1.200,00 КМ;
  5. 765 Siglavy Lipa XXXIII, сивац, 2023. година, почетна цијена 1.200,00 КМ;
  6. 763 Siglavy Neretva XXIII, вранац, 2023. година, почетна цијена 1.200,00 КМ;
  7. Радни коњ СОКО, дорат, непознато, почетна цијена 1.600,00 КМ.

Цијене су са ПДВ-ом.

Коњи се могу погледати сваки радни дан од 10 h до 14h, у ергели „Вучијак“ у Лужанима.

Продаја ће се вршити путем усменог јавног надметања по почетним вриједностима. Наведене вриједности представљају уједно и најниже цијене по којима се врши продаја по овој лицитацији. Продаја се врши по принципу виђено-купљено и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и остале карактеристике предмета продаје. Трошкови одвоза купљених коња иду на терет купца, као и обавезе плаћања припадајућих пореза и осталих трошкова. Лицитирани износи повећаваће се за по 100,00 КМ. Потврда о ДНК анализи грла плаћа се 100,00 КМ.