Posted on

Јавна установа ергела „Вучијак“ и здравствено-туристички центар „Бања Кулаши“ д.о.о. су дана 25.06.2019.године потписале протокол о сарадњи.

Циљ Протокола је успостављање сарадње у областима у којим Ј.У. ергела „Вучијак“ и здравствено-туристички центар „Бањa Кулаши“ остварују своју дјелатност, као што су пружање узајамне стручне помоћи из специјалистичких области сваке стране, а све у циљу унапређења рада и обогаћивања основне  дјелатности, те доприноса развоју туризма локалне заједнице.